Ürünlerimiz / Tırmanır Kalıpları

Müteahhidin çalışma platformunu gerekli kalıplar ile birlikte düşey eksende yukarı doğru bina yüzeyinde hareket ettirebileceği kalıp sistemleridir. Kalıbın sökülüp birleştirilmesine gerek yoktur. Düşey yüzeylerin uygulanmasında kolaylık sağlar, kaldırma şaftları, merdiven duvarları, kolonlar, dış çevresel duvarların konstrüksiyonunda kullanılabilir. Tırmanır sistemler kreyn ile platformun kaldırılması ile güvenli bir şekilde çalışır.

Tırmanır sistemler, üçgensel çerçeve, tekerlek ve bağlantı aparatlarından oluşur. Sistem binaya civatalarla bağlanmış 2 çelik direk üzerinde düşey yönde hareket eder.

Kalıbın yanlarında bulunan güvenlik panelleri HT civatalar ile yanlardan ve arkadan bağlanmıştır.